Vi har enkel grundide´

Vi jobbar bara med personer vi gillar.
Personer vi tror på.
Personer som litar på oss.

Vi har inga regler

Åtminstone inte om hur varje enskild klient skall arbetas med. Tillsammans med våra klienter gör vi upp gemensamma planer och mål.

Vi gillar

Sport, musik och underhållning.
Och om sanningen skall fram är det inom dessa områden vi tycker att vi är bäst.
Således är det även där vårt fokus ligger.